Kanun

4857 İş Kanunu

Resmi Gazete Tarihi: 25.08.1971

Çevre Kanunu

Resmi Gazete Tarihi: 11.08.1983 Sayısı: 18132

Gümrük Kanunu

Resmi Gazete Tarihi: 04.11.1999Sayısı: 23866

5237 Türk Ceza Kanunu

Resmi Gazete Tarihi: 12.10.2004Sayısı: 25611

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Resmi Gazete Tarihi: 30.06.2012 | Sayısı: 28339

506 Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

Resmi Gazete Tarihi: 20.05.2006Sayısı: 26173

 

Yönetmelikler

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 14.03.1991 | Sayısı : 20814

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik 

Resmi Gazete Tarihi : 05.07.2008 | Sayısı : 26927

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 21.11.2008 | Sayısı : 27061

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi : 10.08.2005 | Sayısı : 25902

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi : 26.03.2010 | Sayısı : 27533

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 04.06.2010 | Sayısı : 27601

Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi : 12.11.2010 | Sayısı : 27757

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 24.08.2011 | Sayısı : 28035

Gümrük Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 | Sayısı: 27369 (Mükerrer)

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 04.04.2009 | Sayısı: 27190

Asgari Ücret Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 | Sayısı: 25540

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 | Sayısı: 25687

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2009 | Sayısı: 27277

Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2009 | Sayısı: 27448

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2010 | Sayısı: 27601

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi : 26.04.2009 | Sayısı : 27214

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2012 | Sayısı: 28300

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012Sayısı: 28512

İş sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 09.12.2003Sayısı: 25311

Makine Koruyucuları Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 17.05.1983Sayısı: 18050

Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)

Resmi Gazete Tarihi: 03.03.2009Sayısı: 27158

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2006Sayısı: 26357

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 13.07.2013Sayısı: 28706

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 03.03.2004Sayısı: 25391

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012Sayısı: 28512

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması

Resmi Gazete Tarihi: 30.04.2013Sayısı: 28633

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 16.04.2013Sayısı: 28620

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 24.07.2013Sayısı: 28717

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

        Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2003Sayısı: 25325

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

        Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2013Sayısı: 28628

        İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

        Resmi Gazete Tarihi: 17.07.2013Sayısı: 28710

        Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

        Resmi Gazete Tarihi: 29.11.2006Sayısı: 26361

        Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 02.07.2013Sayısı: 28695

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2013Sayısı: 28743

        İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 30.03.2013Sayısı: 28603

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013Sayısı: 28648

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 31.08.2004 | Sayısı : 25569

Atık Yağların  Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 30.07.2008Sayısı: 26952

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetrmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 17.07.2008Sayısı: 26939

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 05.07.2008Sayısı: 26927

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 26.03.2010Sayısı: 27533

Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 18.08.2010Sayısı: 27676

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991Sayısı: 20814

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 21.11.2008Sayısı: 27061

Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili

Resmi Gazete Tarihi: 03.04.2007Sayısı: 26482

Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 28.07.2013Sayısı: 28721

 

Tebliğler

Çevre Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2011/3)

Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum/Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ (2007/3)

Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği

 

Genelgeler

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Yönetimi Yönetmeliği Uygulamaları Hk.

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Uygulamalarına İlişkin Genelge (2010/6)

Entegre Atık Yönetim Planı Genelgesi (2010/09)

İnert Maden Atıklarının Alan Islahı, Restorasyon, Dolgu Mahsadıyla Kullanımı veya Depolanmasına İlişkin Genelge (2010/13)

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe İlişkin Genelge (2010/16)

Acil Durum Planı Genelgesi